“Danielle heeft in korte tijd de uitdaging verbeeld die wij hebben bij de evaluatie van het klimaatbeleid. Het is een mooie tekening geworden, waarmee we met betrokken departementen in gesprek gaan over de nadere uitwerking daarvan. Danielle luistert goed, weet begrippen snel om te zetten naar beeld en haar tekeningen bieden inspiratie om buiten de kaders te denken.”

Ministerie van Economische Zaken, Directie Klimaat, K. Hermans.